Welkom bij De Korenbloem

De Korenbloem wil als organisatie een partner zijn in de zorg en ondersteuning van alle gebruikers. Het totaalpakket van de verschillende zorg- en woonvormen moet een antwoord geven op alle noden en vragen van onze doelgroepen; de buurt, jonge personen met dementie en/of zorg en ouderen .

De Korenbloem zet in op recyclage en duurzaamheid

De logistieke lijnen van afval binnen de Korenbloem werden in de loop van de eerste 6 maanden van 2020 opnieuw in kaart gebracht. Bepaalde taken werden doorgeschoven naar een nieuw team logistiek, zodat de zorgmedewerkers hun tijd nog meer kunnen inzetten ten gunste van onze gebruikers.

Er werd geïnvesteerd in een nieuwe afvalstraat. We hebben nu ondergrondse containers die mooier en netter zijn dan de vorige rolcontainers. Ook aan de Pergola hebben we 2 ondergrondse containers. Zo verzamelen we etensafval – glas – PMD – papier/karton – restafval.Daarnaast zijn we er ons van bewust dat zonne-energie een duurzame manier is om energie op te wekken.

De belangrijkste reden hiervoor is dat zonne-energie circulair is en dus nooit opraakt. Een andere belangrijke reden is dat er geen CO₂ wordt uitgestoten bij het omzetten van zonne-energie in elektriciteit. Op het dak van de Pergola plaatsten we 148 zonnepanelen.

Door in te zetten en te investeren in recyclage en zonne-energie werken we samen aan het milieu en als we onze mooie tuin er ook nog bijrekenen vormen we zeker de Groene long op de Sint-Janswijk