Welkom bij De Korenbloem

De Korenbloem wil als organisatie een partner zijn in de zorg en ondersteuning van alle gebruikers. Het totaalpakket van de verschillende zorg- en woonvormen moet een antwoord geven op alle noden en vragen van onze doelgroepen; de buurt, jonge personen met dementie en/of zorg en ouderen .

Wijndegustatie en wijnverkoop op 18 november 2021

Op 4 oktober zal hier meer nieuws te lezen zijn over onze wijndegustatie maar noteer alvast de datum in jullie agenda