Nieuws

Dossier ESF

 

De Korenbloem groeit ! Reeds verschillende keren en op verschillende wijzen geven we informatie over deze groei. We groeien letterlijk met 90 extra bedden, en bijkomend noodzakelijk personeel. We groeien naar een nieuwe visie, nl het Kleinschalig Genormaliseerd Wonen en we groeien hierdoor als organisatie. Om deze groei, en vooral de laatste, vlot te laten verlopen, hebben we een dossier ingediend bij het ESF, onder de oproep “anders organiseren”. De titel van het dossier is; De Korenbloem in dialoog en ontwikkeling.

Eind juni kregen we het goede nieuws dat het dossier werd goedgekeurd ! Dit betekent niet alleen financiële ondersteuning maar ook de kans om extra aandacht en tijd te geven aan werkgroepen met  medewerkers én professionele begeleiding. Deze ondersteuning zal geboden worden door Adjuvant, een extern advies- en consultancybureau.Het verandertraject dat wij wensen door te voeren, zal gebeuren samen met alle medewerkers en dit aan de hand van verschillende criteria, zoals het hertekenen van de structuur van de organisatie, het versterken van leiderschapsvaardigheden, creëren van een draagvlak en betrokkenheid, invoeren van flexibele of innovatieve arbeidsvormen en het realiseren van samenwerkingsverbanden.  Een hele boterham dus !! Het project start vanaf 1 juli 2018 en loopt over een periode van 15 maanden.

In de opstartfase betekent dit een tevredenheidsonderzoek, verschillende werkgroepen samenstellen, uittekenen van de aanpak. Onze interne projectcoördinator wordt Geert Coppens, momenteel kwaliteitscoördinator en preventie-adviseur. De externe projectbegeleiding is in handen van Adjuvant.Op alle communicatie over het dossier zullen volgend logo’s terug te vinden zijn