Nieuws

De Korenbloem zet in op recyclage en duurzaamheid

De logistieke lijnen van afval binnen de Korenbloem werden in de loop van de eerste 6 maanden van 2020 opnieuw in kaart gebracht. Bepaalde taken werden doorgeschoven naar een nieuw team logistiek, zodat de zorgmedewerkers hun tijd nog meer kunnen inzetten ten gunste van onze gebruikers.

Er werd geïnvesteerd in een nieuwe afvalstraat. We hebben nu ondergrondse containers die mooier en netter zijn dan de vorige rolcontainers. Ook aan de Pergola hebben we 2 ondergrondse containers. Zo verzamelen we etensafval – glas – PMD – papier/karton – restafval.

Daarnaast zijn we er ons van bewust dat zonne-energie een duurzame manier is om energie op te wekken. De belangrijkste reden hiervoor is dat zonne-energie circulair is en dus nooit opraakt. Een andere belangrijke reden is dat er geen CO₂ wordt uitgestoten bij het omzetten van zonne-energie in elektriciteit. Op het dak van de Pergola plaatsten we 148 zonnepanelen.

Door in te zetten en te investeren in recyclage en zonne-energie werken we samen aan het milieu en als we onze mooie tuin er ook nog bijrekenen vormen we zeker de Groene long op de Sint-Janswijk

Deelproject A 1
Deelproject A 1

De Korenbloem is geselecteerd voor de Prijs Wivina Demeester!

De Prijs Wivina Demeester bekroont publieke opdrachtgevers die met hun voorbeeldig ontwikkelingstraject, doordachte aanpak en zin voor vernieuwing kwaliteit vooropstellen.

De Korenbloem diende het volgende project in: De woon-zorg-buurt, van kleinschalige woonvormen tot verwevenheid in de buurt.

Vzw is een voorziening waar ouderen en jonge mensen met dementie begeleid en verzorgd worden met respect voor hun eigen persoonlijkheid en mogelijkheden. Zij treden op als initiatiefnemer en bouwheer, voor een project dat de bestaande zorgvoorzieningen niet alleen uitbreidt naar specifieke zorgdoelgroepen, maar dat ook inzet op een buurtgerichte aanpak. Met dit ambitieus project en manier van werken willen wij op een innoverende manier de bestaande schotten in de zorgsector vervangen, nieuwe woonzorgmodellen opzetten, erfgoed en landgoed integreren en inzetten als drager van stedelijke integratie. We zorgen er voor dat een zorgorganisatie, een uniek knooppunt is in deze wijk van Kortrijk worden.

De verschillende fases van het bouwproces, de samenwerking van bouwheer en architecten, de samenwerking met de kwaliteitscel, …. werden uitgeschreven en ingediend.

We kregen begin juni 2021 te horen dat de Korenbloem 1 van de geselecteerde projecten is. In het najaar weten we het resultaat.

Oproep PWDM2021 Web
Oproep PWDM2021 Web

de Korenbloem stelt zijn kandidatuur op de oproep: Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2021

De Prijs Wivina Demeester bekroont publieke opdrachtgevers die met hun voorbeeldig ontwikkelingstraject, doordachte aanpak en zin voor vernieuwing kwaliteit vooropstellen. Opdrachtgevers kunnen zich kandidaat stellen binnen de categorieën ‘Architectuuropdracht’, ‘Masterplan’ en ‘Kunst in opdracht’.

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. Met de Prijs Wivina Demeester wil het Team Vlaams Bouwmeester een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. De prijs bekroont die opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. Met de Prijs Wivina Demeester wensen ze het belang van een voorbeeldig ontwikkelingstraject te beklemtonen.

De Prijs Wivina Demeester wordt georganiseerd in samenwerking met het Platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

1
1

Informatiemoment project “de Pergola” voor sociale diensten: 10 september 2020

Donderdag 10 september organiseerde de Korenbloem een toelichting over de laatste fase van het pilootproject met de realisatie van “de Pergola”. Ondanks de covid-periode konden wij meer dan 40 personen op een veilige manier kennis laten maken met onze visie en een exclusieve rondleiding geven in het nieuwbouwproject. Katrien en Julie, onze medewerkers op de sociale dienst, zorgden voor een vlekkeloos verloop.

Het nieuwbouwproject werd voorgesteld.het WZC de Pergola beschikt over 32 nieuwe kamers voor ouderen met zorg, ingedeeld in 4 kleine woningen van 8 bewoners. Dankzij deze indeling kan de Korenbloem verder de kaart trekken van de kleinschaligheid en huiselijkheid waar zorg op maat en zinvolle dagbesteding centraal staan.Op het gelijkvloerse bevinden zich 6 kamers orienterend kortverblijf en de 2 gerenoveerde centra voor dagverzorging “De Pergola centrum voor dagverzorging” en “het Landhuis centrum voor dagverzorging “.

Dank je voor de belangstelling

Foto Buitenkant
foto buitenkant

Het 2de project "De Pergola" krijgt vorm !

Ook “den bouw” werd het slachtoffer van COVID-19; de werken zijn stil gelegd tussen 20/3 en 20/4. De heropstart was voorzichtig maar ondertussen is iedereen terug actief. De stilstand heeft uiteraard een effect op de vooropgestelde einddatum van 1/7/2020. Deze kan niet meer gehaald worden ! De nieuwe – haalbare – einddatum van de werken is voorzien op 4/10/2020. De eerste inhuizing van bewoners kan dus vanaf 5/10/2020.

Sedert deze week zijn de ruwe afwerkingswerken in het gebouw gestart. De stellingen zullen systematisch gaan verdwijnen, de laatste verflaag wordt rond de verlofperiode gelegd. De buitenaanleg werd gestart en in de laatste fase komt de aanleg van de parking eraan. De kleine bestelwagens, de kranen, het stof, het lawaai, … alles moet tegen eind september verdwenen zijn of gaan verdwijnen. Het wordt alvast een stille nazomer !

Concreet denken we eraan om vanaf september heel voorzichtig aan alles in gereedheid te brengen om te kunnen opstarten vanaf oktober. Want, eenmaal de arbeiders de werf hebben verlaten, mogen wij in actie komen. De voorbereiding van deel A heeft ons veel bijgeleerd en we hopen het alvast veel beter/vlotter te kunnen doen. De dagcentra Het Landhuis en de Pergola zullen de eersten zijn die intrek nemen in het nieuwe gebouw. Ook een deel van het administratief personeel zal in de loop van oktober verhuizen. Vanaf begin oktober kunnen nieuwe bewoners en nieuwe medewerkers de woningen gaan opstarten.

De grootse opendeurdag van de site werd eind september geannuleerd maar zal zeker doorgaan. Een nieuwe datum zullen we prikken eens corona ons dit toelaat.

Wordt dus zeker vervolgd !

Nieuwe vacatures voor vrijwilligers !!

Interesse in vrijwilligerswerk ? Op zoek naar een nuttige tijdsinvulling ? Bekijk zeker de nieuwe vacatures voor vrijwilligers !! Er zit zeker iets voor u tussen !! Tot binnenkort !

Wonen in het Portiek, enkele verduidelijkingen !

Tijdens en na de opendeurdag kregen we verschillende vragen over het wonen, leven en de zorg binnen het Portiek. Meer info hierover vindt u terug onder algemene informatie !

Korenbloemje en folder Villa

Wenst u op de hoogte te blijven van de Korenbloem en wat nieuws mee te pikken van de verschillende woningen ? Neem dan zeker een kijk op het item “info” en lees het Korenbloempje en/of de folder van de Villa !!

ESF_site

ESF

De Korenbloem startte op 1/07/2017 met een ESF dossier “innovatieve arbeidsorganisatie”. Daarna volgde een dossier “opleidingen” 1/12/2018. dankzij de financiële middelen van Vlaanderen en het ESF kon de Korenbloem een grote interne reorganisatie waar maken. Zowel de macro-als microstructuur werden herwerkt en via het dossier opleidingen werd de visie van zelforganiserende en zelfwerkende teams in de praktijk uitgewerkt. De financiële middelen gaven ons de ruimte om externe lesgevers aan te trekken en samen met alle medewerkers de werking gestalte te geven.
In 2020 loopt het dossier ten einde, de uitwerking op de werkvloer loopt nog verder maar de aanzet is zeker al gegeven.