Algemene informatie

Algemene informatie: "Klokkenluidersregeling"

De klokkenluidersregeling omschrijft de procedure voor de melding van integriteitsinbreuken binnen VZW De Korenbloem en is een onderdeel van het integriteitsbeleid waarmee de organisatie een open en integere bedrijfscultuur nastreeft.

De procedure geldt als intern meldkanaal zoals bedoeld in de Richtlijn (EU) 2019/1397 van 23 oktober 2019 ter bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (Klokkenluidersrichtlijn).

De Richtlijn en de Belgische wetgeving schrijven voor dat een melder (de klokkenluider) in een werkgerelateerde context op een veilige, vertrouwelijke en zelfs anonieme wijze een melding moet kunnen maken zonder vrees voor represailles.

De organisatie voorziet dit intern meldkanaal (of voorziet een meldkanaal via de federale ombudsman) en behandelt dergelijke meldingen op ernstige en integere wijze binnen de voorgeschreven termijn. Deze procedure voor de interne melding en opvolging ervan, is opgezet na overleg en in samenspraak met de sociale partners.

Meldingskanaal

  • Telefonisch : +32 56 26 01 01
  • Per brief : Pieter de Conincklaan 12 , 8500 Kortrijk, ter attentie van Interne preventie-adviseur
  • Via mail : preventie@dekorenbloem.net