230523 F07 KORENBLOEM HETPORTIEK 060
230523 F07 KORENBLOEM HETPORTIEK 060

Missie en visie

Missie van de Korenbloem

De Korenbloem woon en zorg is een partner in het leven, het wonen en de zorg van ouderen, jonge mensen met dementie en/of zorg en de buurt.

Onze dienstverlening omvat een buurthuis, thuiszorgondersteunende diensten en verschillende woonvormen. Hierbij staan onze gebruikers steeds centraal.

Het multidisciplinair team bestaat uit gemotiveerde, dynamische en deskundige medewerkers met zin voor verantwoordelijkheid en respect voor het beroepsgeheim.

De Korenbloem denkt vernieuwend zowel in ons aanbod als in de ondersteuning met aandacht voor de evoluties binnen de gezondheidszorg.

Wij streven naar een sterk engagement van de familie binnen onze organisatie.

De ondersteuning door vrijwilligers en de samenwerking met de buurt is belangrijk.

Vanuit de kernwaarden van het kleinschalig genormaliseerd wonen willen we onze missie realiseren zowel voor onze gebruikers, medewerkers, mantelzorgers als vrijwilligers.

 

 

Visie en waarden

Zorg op maat

Met onze medewerkers en mantelzorgers gaan we op zoek naar de best geschikte begeleiding voor de gebruikers. Hierbij vertrekken we vanuit het eigen kunnen.

Dit alles sluit zoveel mogelijk aan bij zijn levensverhaal en levensritme.

Ook binnen de vooruitziende en palliatieve zorg bieden wij de nodige ondersteuning.

Iedere gebruiker krijgt maximale inspraak met respect voor het groepsgebeuren en de betrokken medemensen.

Onze medewerkers en vrijwilligers krijgen de mogelijkheid om hun talenten en competenties te ontdekken en te ontwikkelen.

Kwaliteit van leven

De Korenbloem staat open voor iedereen ongeacht zijn/haar afkomst, levensbeschouwing, godsdienst, politieke overtuiging en geaardheid.

We benaderen hen met waardigheid, gevoeligheid, betrokkenheid en empathie. Onze organisatie wil een huiselijke sfeer aanbieden waar iedereen zich welkom voelt.

De gebruiker krijgt de mogelijkheid om zijn eigen ruimte te creëren in een veilig en open leefklimaat.

Kwaliteit van relaties

Het onderling contact tussen gebruikers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers wordt gestimuleerd maar niet opgedrongen.

In een sfeer van openheid en wederzijds respect geven wij de gebruiker de mogelijkheid tot intimiteits- en seksualiteitsbeleving. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.

Tussen autonomie en geborgenheid.

Met respect voor de privacy en in een veilige omgeving krijgt de gebruiker de maximale vrijheid om zo actief en zo zelfstandig mogelijk te leven.

We dagen onze medewerkers uit om creatief te denken, te zoeken naar oplossingen en professionele beslissingen te nemen.

Integratie en participatie

We stimuleren de gebruikers om verder deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren in de omgeving.

De Korenbloem is een open huis en de actieve betrokkenheid van de medewerkers, de buurt, de familie en de vrijwilligers binnen onze werking is heel belangrijk en zien wij als een grote meerwaarde.