230523 F07 KORENBLOEM DERESIDENTIE 029
230523 F07 KORENBLOEM DERESIDENTIE 029

Kleinschalig genormaliseerd wonen

230523 F07 KORENBLOEM HETPORTIEK 009
230523 F07 KORENBLOEM HETPORTIEK 009

Onze werking

Om onze missie en visie te verwezenlijken werken we volgens de principes of kernelementen van het kleinschalig genormaliseerd wonen. De uitgangspunten voor deze 5 kernelementen zijn kleinschaligheid en normalisatie. De Korenbloem streeft ernaar dat iedere gebruiker zich binnen een kleine, huiselijk en geborgen omgeving verder kan ontplooien en streeft naar wonen, zorg en begeleiding geënt op het normale leven,.

Het toepassen van deze visie moet ons de kans bieden om beter wonen te organiseren, meer welzijn te creëren en om meer zorg op maat te realiseren.

Zorg op maat

Iedere gebruiker neemt de eigen regie in handen. De woon- en zorgomgeving sluit zo nauw mogelijk aan op de thuissituatie van de gebruiker. Iedere gebruiker krijgt persoonlijke zorg aangeboden, met aandacht voor welzijn en wonen.

Kwaliteit van leven

De Korenbloem zal aandacht hebben voor de mogelijkheden van de gebruiker en deze benutten. We willen de gebruiker zich thuis laten voelen met aandacht voor een wisselwerking tussen de gebruiker en zijn omgeving. Respect, stimuleren van de zelfzorg, zinvolle dagbesteding en het maken van eigen keuzes is belangrijk.

Kwaliteit van relaties

Het onderling contact tussen gebruikers, tussen gebruikers en familie, vrijwilligers en medewerkers wordt gestimuleerd maar niet opgedrongen. Familie wordt verder betrokken en kan actief deelnemen aan het leefgebeuren,  vrijwilligers  worden ingezet volgens eigen interesses.-catalogus te maken.

Tussen autonomie en geborgenheid

De gebruiker krijgt maximale kansen om zo actief en zo zelfstandig mogelijk te blijven participeren. We begeleiden en bieden veiligheid waar nodig of op de vraag van de gebruiker.

Integratie en participatie

We streven ernaar dat alle gebruikers verder actief deelnemen in en deel uitmaken van de buurt. Ook de integratie en participatie van vrijwilligers en familieleden in de woonomgeving van de gebruiker is belangrijk.