Vrijwilligers_002

Nieuwe vacatures vrijwilligers !

Bekijk zeker de nieuwe vacatures voor vrijwilligers in de Korenbloem. Er zit zeker iets tussen dat u op het lijf geschreven is !

hetPortiek_0005

Informatienamiddag het Portiek

Het pilootproject “het Portiek – woon-en begeleidingsvormen voor jonge personen met dementie en/of zorg”opent vanaf februari 2019 officieel zijn deuren. Een opendeurdag voor het grote publiek is voorzien tijdens Dag van de Zorg, 17 maart 2019.

Met de opening van het Portiek in het vooruitzicht houdt de Korenbloem eenexclusief informatie- en kennismakingsmoment voor u als:

•  Gebruiker van het dagverzorgingscentrum en mantelzorgers
•  Kandidaat op de wachtlijst
•  Jonge persoon met dementie of mantelzorger die graag eens zichtheeft op wat de
Korenbloem – het Portiek te bieden heeft.

 

 

Er zijn 2 informatiemomenten met aansluitende rondleiding in de nieuwbouw
•  Onthaal om 14u met koffie en dessert
•  Start programma om 14u30

•  Onthaal om 18.30u met broodjes
• start programma om 19u

Programma
• Onthaal en verwelkoming
• Informatiesessie over het Portiek(visie – doelgroep – opening)
• Rondleiding in de nieuwbouwhet Portiek en op de site
• Mogelijkheid tot vraagstelling
• Napraten met een drankje

 

Inschrijven is enkel mogelijk via depraetere.katrien@dekorenbloem.net of op het telefoonnummer 056 26 01 01

ESF_site

Dossier ESF

 

De Korenbloem groeit ! Reeds verschillende keren en op verschillende wijzen geven we informatie over deze groei. We groeien letterlijk met 90 extra bedden, en bijkomend noodzakelijk personeel. We groeien naar een nieuwe visie, nl het Kleinschalig Genormaliseerd Wonen en we groeien hierdoor als organisatie. Om deze groei, en vooral de laatste, vlot te laten verlopen, hebben we een dossier ingediend bij het ESF, onder de oproep “anders organiseren”. De titel van het dossier is; De Korenbloem in dialoog en ontwikkeling.

Eind juni kregen we het goede nieuws dat het dossier werd goedgekeurd ! Dit betekent niet alleen financiële ondersteuning maar ook de kans om extra aandacht en tijd te geven aan werkgroepen met  medewerkers én professionele begeleiding. Deze ondersteuning zal geboden worden door Adjuvant, een extern advies- en consultancybureau.Het verandertraject dat wij wensen door te voeren, zal gebeuren samen met alle medewerkers en dit aan de hand van verschillende criteria, zoals het hertekenen van de structuur van de organisatie, het versterken van leiderschapsvaardigheden, creëren van een draagvlak en betrokkenheid, invoeren van flexibele of innovatieve arbeidsvormen en het realiseren van samenwerkingsverbanden.  Een hele boterham dus !! Het project start vanaf 1 juli 2018 en loopt over een periode van 15 maanden.

In de opstartfase betekent dit een tevredenheidsonderzoek, verschillende werkgroepen samenstellen, uittekenen van de aanpak. Onze interne projectcoördinator wordt Geert Coppens, momenteel kwaliteitscoördinator en preventie-adviseur. De externe projectbegeleiding is in handen van Adjuvant.Op alle communicatie over het dossier zullen volgend logo’s terug te vinden zijn.

Meer goed nieuws over het ESF volgde sedert eind november 2018; ook een 2de dossier “opleidingen” werd goedgekeurd. Dankzij dit dossier en de financiele steun van het ESF kunnen we in kader van de opening en de groei van de Korenbloem voldoende bijscholing voorzien. We denken hierbij aan inhoudelijke bijscholingen zoals visie op zorg, coachen van medewerkers, … maar ook meer technische bijscholingen kunnen ingepland worden; zorgdossier Geracc 4.0, IT 2.0, … Goed opgeleide medewerkers bieden ook betere zorg en dus zeker de investering waard  !