Korenbloem 3571
Korenbloem-3571

Inspraak gebruikers/familie

Op de gebruikersraad en/of familieraad krijgen alle gebruikers/ familie de kans om hun mening te delen over alles wat te maken heeft met het verblijf in De Korenbloem.

Daarnaast hebben we een parlement  daarin laten we bewoners meedenken over hoe we het in de Korenbloem nog beter kunnen maken voor hen, voor dé bewoner van de Korenbloem (overkoepelend). We willen de bewoners betrekken zodat het beleid van de Korenbloem samen met de bewoners wordt mee ontwikkeld.

Tijdens de  gebruikersraad worden de aspecten wonen, eten, verzorging, verpleging, toegankelijkheid personeel, inspraak en vrije tijd per woning behandeld. Niet enkel de bewoners maar ook de familie mag hierop afkomen, op die manier krijgen alle gebruikers ‘een stem’.

Een familieraad wordt echter in 2 delen opgesplitst:

  • Formeel moment waarin mantelzorgers geïnformeerd worden over wat leeft in de Korenbloem, de visie,
  • Informeel moment waarin mantelzorgers met elkaar en de medewerkers in gesprek kunnen gaan om samen het wonen in de leefgroep vorm te geven

Daarnaast wil de Korenbloem op maat van de bewoner zorg/wonen verlenen.

Hiervoor hebben we al verschillende stappen gezet : Visie en missie uitschrijven in een werkgroep, beleidsnota’s maken, begeleiden van teams om aandacht te hebben voor de wensen van de bewoners op de woning, zinvolle dagbesteding uitwerken in overlegmomenten, …

Maar wat zijn de verwachtingen, wensen, … van DE bewoner van de Korenbloem voor het beleid? Wat vinden de bewoner van ons onthaalbeleid, wil iemand aansluiten op een werkgroep, wil iemand helpen plannen opmaken om deze ruimte in te richten voor activiteiten of familiebijeenkomsten, wat kan de rol zijn van onze bewoners in de buurtwerking, …?

In het parlement krijgen onze bewoners een stem.