Corona Virus
corona virus

Coronavirus COVID-19

 

 

 

Corona Virus
corona virus

Algemene informatie

Wat zijn de symptomen van het corona-virus of COVID-19?

Onderzoek van meer dan 72.000 Chinese personen besmet met coronavirus, leert dat de infectie begint met hoesten, niezen en kortademigheid. Ook spierpijn en vermoeidheid kunnen voorkomen. Naar schatting acht op tien gevallen kent een mild verloop, maar bij 2 op 10 veroorzaakt dit coronavirus een longontsteking.

 

Waarom worden zoveel maatregelen genomen?

Wetenschappers en overheden zijn uiterst voorzichtig, omdat we het gedrag van het nieuwe coronavirus nog niet goed kennen. Door gezamenlijke inspanningen weten we vandaag bijvoorbeeld dat je het coronavirus via hoesten en niezen kan doorgeven en dat het waarschijnlijk ook eventjes kan overleven op oppervlakken die besmette mensen aanraakten, bijvoorbeeld een deurklink.

Een tweede belangrijke reden: we hebben wel een vaccin tegen de griep, maar nog niet tegen coronavirus.

 

Hoe kan je jezelf best beschermen tegen een besmetting met coronavirus?

De beste preventieve maatregel is dezelfde als voor griep zeer geregeld je handen wassen en je mond bedekken als je moet hoesten. Mondmaskers hebben weinig zin. Ze zijn vooral zinvol om anderen in je omgeving te beschermen wanneer je zelf besmet bent. Overigens, stel dat je voorbij iemand wandelt op straat die besmet zou zijn, is de kans dat je zelf ziek wordt nog zeer klein. Je moet al een tijdje in de buurt van een besmet persoon zijn om ook besmet te geraken.

 

 

 

Maatregelen voor de centra voor dagverzorging en de lokale dienstencentra (25/04/2020)

Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, werd -na overleg met de koepelorganisaties ouderenzorg – gevraagd om de centra voor dagverzorging en de lokale dienstencentra te sluiten vanaf 12 en 14 maart.

Op 25 april 2020 heeft de Nationale veiligheidsraad beslist om de geldende inperkingsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor de centra voor dagverzorging te verlengen tot minstens zondag 17 mei 2020 en voor de lokale dienstencentra wordt dit verlengd tot en met zondag 7 juni.

Beslissing Vlaamse Regering 16 april 2020

Voorlopig veranderen de bezoekregels voor woonzorgcentra en andere residentiële zorgvoorzieningen niet. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg bekijkt met de zorgsector hoe de aanbeveling van de Nationale Veiligheidsraad om bezoek onder strikte voorwaarden toe te laten in de praktijk kan omgezet worden.

De taskforce heeft zich geëngageerd om zo snel als mogelijk te bepalen voor elke (sub)sector welke voorwaarden moeten vervuld zijn om bezoek in de residentiële zorgvoorzieningen opnieuw mogelijk te maken. Hierbij zal ze rekening houden met de veiligheid van bewoners en hun familie evenals met de werklast en de veiligheid van het personeel.

Er geldt nog steeds een algemeen bezoekersverbod.

 

Maatregelen binnen de Korenbloem - Laatste up-date 14/04/2020

VZW de Korenbloem volgt de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid strikt op.

We vragen aan alle familieleden, mantelzorgers en externen om dit ook te respecteren, dit ten goede voor al onze gebruikers en onze medewerkers die dagelijks instaan voor de zorg.

 

14/04/2020  nieuwe richtlijnen rond ophalen en brengen van de was

deLauwer_006

Wat doen we voor onze gebruikers nu in deze periode?

  • we geven ook aan onze gebruikers duidelijke informatie
  • de dagdagelijkse activiteiten laten we zo normaal mogelijk verlopen
  • het contact met familieleden proberen we op andere manieren te verwezenlijken: skype, telefoontjes, …
  • er worden extra verwenmomenten ingelast

Skype werd op alle tablets geïnstalleerd binnen vzw de Korenbloem

In bijlage vindt u de handleiding voor familie/mantelzorger, als u wil skypen met de Korenbloem.

 

Klik hier voor onze facebookpagina

Skype handleiding voor familie/mantelzorger