Korenbloem 3571
Korenbloem-3571

Gebruikers en familieraden

Op de gebruikersraad en/of familieraad krijgen alle gebruikers/ familie de kans om hun mening te delen over alles wat te maken heeft met het verblijf in De Korenbloem.

Tijdens de  gebruikersraad worden de aspecten wonen, eten, verzorging, verpleging, toegankelijkheid personeel, inspraak en vrije tijd behandeld. Niet enkel de bewoners maar ook de familie mag hierop afkomen, op die manier krijgen alle gebruikers ‘een stem’.

 

Een familieraad wordt echter in 2 delen opgesplitst:

  • Formeel moment waarin mantelzorgers geïnformeerd worden over wat leeft in de Korenbloem, de visie,
  • Informeel moment waarin mantelzorgers met elkaar en de medewerkers in gesprek kunnen gaan om samen het wonen in de leefgroep vorm te geven

de Lauwer

het Portiek

.

de Pergola

de Residentie

Centra voor dagverzorging