NIEUW - Het Portiek, dagverzorgingscentrum voor personen met jongdementie

http://www.focus-wtv.be/nieuws/huis-geopend-voor-mensen-met-jongdementie

 

NIEUW vanaf 23 november 2015 !!

Op bovenstaande link ziet u een korte reportage van WTV over Het Portiek !!

Jongdementie is dementie dat zijn aanvang neemt voor de leeftijd van 65 jaar.
Anders dan bij dementie op oudere leeftijd is dat de dementie vaak start met gedragsveranderingen en andere psychische problemen.  De jonge leeftijd en de andere kenmerken doet vaak niet vermoeden dat men dementie heeft maar veeleer wordt gedacht aan depressie of andere psychische aandoeningen.  De diagnose jongdementie wordt daardoor vaak pas na enkele jaren gesteld.
De andere kenmerken en het andere verloop van jongdementie zorgt voor andere problemen bij de persoon en zijn gezin, en vraagt dus ook een andere aanpak.
DVC Het portiek is een huis in de rij waar personen met jongdementie  persoonsgericht begeleidt worden.
Samen met de persoon en zijn mantelzorger gaan we op zoek naar een geschikte dagindeling met zinvolle activiteiten volgens eigen interesses en mogelijkheden.
De nadruk van onze werking ligt op: aangepaste, zinvolle activiteiten, huiselijkheid, persoonsgerichte aanpak, kleinschaligheid, stimuleren eigenwaarde, professionele begeleiding en laagdrempeligheid.
We starten op 23 november 2015.
Het Portiek is open elke weekdag van 8u-17u . (Bespreekbare openingsuren)
Dagprijs: € 22 (begeleiding en maaltijden inbegrepen) Vervoer: € 3,50 per rit
Contactgegevens:
Sint Sebastiaanslaan 3 A, 8500 Kortrijk   056/19.09.79.  hetportiek@dekorenbloem.net

Afbeelding: